UCHODŹCY - UKRAINA

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa udziela pomocy i wsparcia uchodźcom z Ukrainy.

OPS Praga-Północ przyjmuje wnioski o jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy.

Warunkiem uzyskania świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej jest posiadanie numeru PESEL otrzymanego w związku z przekroczeniem granicy ukraińsko – polskiej na skutek działań wojennych (tj. po 24.02.2022r.).

Wnioski o jednorazowe świadczenie należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy: Filia nr I ul. Groszkowskiego 5, 22 518 59 00 lub Filia nr II ul. Brechta 15, tel. 22 518 91 20  od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 – 15:30 oprócz czwartku.

W załączeniu znajdą Państwo wzory wniosków.


Mieszkańcy Warszawy na podstawie Rozporządzenia z dnia 16 marca 2022r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi mogą ubiegać się o w/w świadczenie-wniosek należy złożyć w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy ul. Ignacego Kłopotowskiego 15 od poniedziałku do piątku w godz. 08.00- 16.00.


Poniżej za stroną Urzędu m. st. Warszawy prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy.

     
                                                                                                               

                                                                                                               

Центр соціального забезпечення Празько-Полноцького району столиці на підставі Закону від 12.03.2022р. про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави, надає допомогу та підтримку біженцям з України.

OPS Praga-Północ приймає заявки на отримання одноразової грошової допомоги громадянам України.

Умовою для отримання пільги від Центру соціального забезпечення є наявність номера PESEL, отриманого у зв’язку з перетином українсько-польського кордону в результаті бойових дій (тобто після 24 лютого 2022 року).

Заявки на одноразову допомогу слід подавати до місцезнаходження Центру соціальної допомоги району Прага-Півноц Столичного міста Варшави. Варшава: Відділення № І вул. Groszkowskiego 5, 22 518 59 00 або відділення № II ul. Brechta 15, тел.: 22 518 91 20, понеділок – п’ятниця, 8:30 – 15:30 крім четверга.

 


 

Мешканці Варшави згідно з Указом від 16 березня 2022 року. Міністра внутрішніх справ та адміністрації щодо зразка заяви на отримання грошової допомоги на забезпечення проживанням та харчуванням громадян України, які проживають на території Республіки Польща у зв’язку з воєнними діями, може подати заяву на отримання вищезазначеної пільги – заяву. необхідно подати до відділу обслуговування мешканців районного управління Прага-Полноц м.ст. Варшава, вул. Ignacego Kłopotowskiego 15 з понеділка по п’ятницю з 08.00-16.00.

 


 

Нижче на сайті Управління столичного міста Варшави ми подаємо найважливішу інформацію про допомогу біженцям з України.

 

Nadanie numeru PESEL - informacje ogólne - PL

Nadanie numeru PESEL - informacje ogólne - UA

Wniosek o nadanie nr PESEL - PL UA

Świadczenie jednorazowe 300 zł - PL

Świadczenie jednorazowe 300 zł - UA

Świadzczenie pieniężne 40 zł

Wsparcie dla Uchodźców - PL

Wsparcie dla Uchodźców - UA

ZUS - świadczenia rodzinne

Ulotka

Ulotka 1

Ulotka 2

 

 

Pomoc dla obywateli Ukrainy

Допомога громадянам України


>> więcej >> більше >>