WOLONTARIAT W OPS PRAGA - PÓŁNOC

WOLONTARIAT W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY PRAGA - PÓŁNOC

Wraz z nadejściem nowego roku szkolnego serdecznie zapraszamy wszystkie osoby chętne do podzielenia się swoim czasem, sercem i wiedzą z najuboższymi naszej Dzielnicy.

Praca wolontaryjna może stać się rzeczywistą szansą rozwoju poprzez prawdziwy kontakt z drugim człowiekiem i świadomość robienia czegoś społecznie potrzebnego.

Potrzebujemy Cię do:

  • pomocy dzieciom w lekcjach;

  • pracy z osobami niepełnosprawnymi w rozwijaniu zainteresowań;

  • pracy z osobami starszymi w organizacji czasu wolnego (rozmowy, spacery).

     

Podpisujemy umowę wolontariacką, która jest zaświadczeniem dokumentującym

Waszą pracę i zaangażowanie.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY:)

 

w12

 

"Rynek pracy czeka na Ciebie"

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Rynek pracy czeka
Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby, które dotychczas
nie brały udziału w żadnej z form aktywizacji ww. projektu.

W ramach projektu proponujemy:

1.Szkolenia grupowe z zakresu:

  • Opiekun osób starszych wraz z pomocą przedmedyczną,
  • Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną.
  • Prawo jazdy kat. D wraz z kwalifikacją wstępną,
  • Księgowość.

2.Szkolenia w trybie indywidualnym.

Informacje dotyczące terminów i zapisów udzielane są
przez pośredników pracy w Centrum Aktywizacji Zawodowej przy ul. Ciołka 10a oraz przy ul. Grochowskiej 171b.

3.Środki przyznawane jednorazowe na podjęcie działalności gospodarczej.

Informacje dostępne na stronie www.up.warszawa.pl

4.Staże

Informacje udzielane są przez pośredników pracy w Centrum Aktywizacji Zawodowej
przy ul. Ciołka 10a oraz przy ul. Grochowskiej 171B

5.Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

Informacje dostępne na stronie www.up.warszawa.pl

19 listopada Dzień Seniora

W dniu 19 listopada 2013 w Domu Dziennego Pobytu Brzeska 4, odbył się artystyczny występ naszych podopiecznych pt.: "O seniorach na wesoło".

Zaproszeni goście mogli również spróbować specjałów naszej kuchni.

A kiedy przyszła kolej na część taneczną poraz kolejny udowodnili, że są 
wciąż młodzi "tyle, że inaczej".

ds4

 

Dzień Seniora 2013

6 października odbyły się obchody Dnia Seniora w Ogrodzie Saskim zorganizowane przez stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich wraz z Urzędem Miasta.

Na scenie prezentowały się zespoły z różnych warszawskich ośrodków.

Seniorzy Domu Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 4a wystąpili z krótkim programem kabaretowo – muzycznym jak również zaprezentowali owoce swojej twórczości.

ds2