NOWY ZAWÓD - NOWĄ SZANSĄ

Bezpłatne szkolenia i staże - „Nowy zawód – nową szansą”

Projekt „Nowy zawód – nową szansą” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy osoby bezrobotne, która utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, zamieszkujące na obszarze miasta st. Warszawa na bezpłatne szkolenia w standardzie VCC oraz trzymiesięczne staże. Zapewniamy dodatek szkoleniowy oraz stypendium stażowe.

W ramach przedsięwzięcia uczestnicy otrzymają bezpłatne wsparcie w postaci:

 • Indywidualnego doradztwa zawodowego, podczas którego dla każdego uczestnika zostanie stworzony Indywidualny Plan Działania, określający kroki do przekwalifikowania lub podniesienia kompetencji i uzyskania zatrudnienia.

 • Poradnictwa psychologicznego, prowadzonego przez ekspertów rynku pracy, którzy pomogą uczestnikom w zwiększeniu motywacji, poruszaniu się po rynku pracy, radzeniu sobie ze stresem.

 • Kursów zawodowych zakończonych uzyskaniem certyfikatów VCC w zawodach: Administrator sieci komputerowych, Administrator baz danych, Florysta, Grafik komputerowy, Logistyk/spedytor, Opiekun dziecięcy, Opiekun osób starszych, Organizator ruchu turystycznego, Pracownik obsługi biurowej, Projektant baz danych, Projektant stron internetowych, Sekretarka, Telemarketer, Monter suchej zabudowy.

 • 3-miesiecznych staży zawodowych, za które każdy uczestnik otrzyma stypendium.

 • Pośrednictwa pracy - ostatnim etapem projektu będzie przedstawienie każdemu uczestnikowi 4 sprawdzonych ofert pracy i wprowadzenie go powtórnie na rynek pracy.

  Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie, proszone są o kontakt z jednym z punktów konsultacyjnych do dnia 31 sierpnia 2014 r.

  Punkty konsultacyjne:

  • Dzielnica Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa – Pani Bogna Supińska pokój 237;
  • Dzielnica Włochy, al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa – Pan Bartłomiej Socha pokój 414.

  Projekt „Nowy zawód – nową szansą” realizowany w ramach priorytetu VIII POKL, działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

  Szczegółowe informacje na stronie: http://projekty.syntea.pl/nowy-zawod-nowa-szansa/

   

"Rynek pracy czeka na Ciebie"

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Rynek pracy czeka
Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby, które dotychczas
nie brały udziału w żadnej z form aktywizacji ww. projektu.

W ramach projektu proponujemy:

1.Szkolenia grupowe z zakresu:

 • Opiekun osób starszych wraz z pomocą przedmedyczną,
 • Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną.
 • Prawo jazdy kat. D wraz z kwalifikacją wstępną,
 • Księgowość.

2.Szkolenia w trybie indywidualnym.

Informacje dotyczące terminów i zapisów udzielane są
przez pośredników pracy w Centrum Aktywizacji Zawodowej przy ul. Ciołka 10a oraz przy ul. Grochowskiej 171b.

3.Środki przyznawane jednorazowe na podjęcie działalności gospodarczej.

Informacje dostępne na stronie www.up.warszawa.pl

4.Staże

Informacje udzielane są przez pośredników pracy w Centrum Aktywizacji Zawodowej
przy ul. Ciołka 10a oraz przy ul. Grochowskiej 171B

5.Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

Informacje dostępne na stronie www.up.warszawa.pl

19 listopada Dzień Seniora

W dniu 19 listopada 2013 w Domu Dziennego Pobytu Brzeska 4, odbył się artystyczny występ naszych podopiecznych pt.: "O seniorach na wesoło".

Zaproszeni goście mogli również spróbować specjałów naszej kuchni.

A kiedy przyszła kolej na część taneczną poraz kolejny udowodnili, że są 
wciąż młodzi "tyle, że inaczej".

 

Dzień Seniora 2013

6 października odbyły się obchody Dnia Seniora w Ogrodzie Saskim zorganizowane przez stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich wraz z Urzędem Miasta.

Na scenie prezentowały się zespoły z różnych warszawskich ośrodków.

Seniorzy Domu Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 4a wystąpili z krótkim programem kabaretowo – muzycznym jak również zaprezentowali owoce swojej twórczości.

 

Ogród Saski 2013 001

Ogród Saski 2013 008