Rachunek bankowy opłaty skarbowej

 

Centrum Obsługi Podatnika Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy informuje, że od 1 stycznia 2020 roku w Mieście Stołecznym Warszawa funkcjonuje jeden rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

 

Opiekun prawny

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy ogłasza stały nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych

 Zobacz treść ogłoszenia

Warszawskie Dni Seniora 2019 - OPS Praga-Północ

Za nami kolejne, intensywnie przeżyte, Warszawskie Dni Seniora.

Wszystkie nasze planowe zajęcia miały wówczas charakter otwarty. Odwiedzali nas seniorzy z całej Warszawy.

Szczególnym zainteresowaniem gości cieszyły się kwiaty z papieru, broszki z aksamitnej wstążki, czy prezentacja multimedialna z wyprawy do tropików naszego podopiecznego pana Janusza Pasieki, na którą przyjechali aż z Ochoty seniorzy z DPS-u "Chemik".

Największym hitem okazało się jednak spotkanie z ciekawym człowiekiem. W czwartek gościem cyklicznych spotkań był aktor i prezenter, który elektryzuje całą Polskę słynnym pytaniem: "Czy to jest twoja ostateczna odpowiedź?" Tym razem prowadzący "Milionerów" sam był pod obstrzałem pytań seniorów.

Spotkanie z panem Hubertem Urbańskim przebiegało w przemiłej atmosferze i trwałoby pewnie dłużej, gdyby nie czas, który nieubłaganie kazał nam pędzić na piknik na Placu Hallera, gdzie oprócz występów zespołu Cała Praga Śpiewa i dzieci z pobliskiej szkoły, czekał na wszystkich grill i zabawa taneczna.

Ostatnim wydarzeniem tygodnia była gimnastyka umysłu - zajęcia w trakcie których wypróbowaliśmy ofiarowaną seniorom przez pana Urbańskiego grę "Milionerzy".

Na pikniku w Ogrodzie Saskim, kończącym obchody Warszawskich Dni Seniora, nasz Ośrodek również zaznaczył swoją obecność.

Poniżej krótki reportaż fotograficzny z powyższych wydarzeń.

20190926 134340 M   DSCN1967  M

 

Program dla osób z niepełnosprawnościami

 30 września 2019 r. rozpoczynamy realizację Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 współfinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz Miasta Stołecznego Warszawy.

Co jest celem Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019?

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

- konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,

- konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, lub osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (bądź równoważnym), którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami.

Z jakich form wsparcia można skorzystać?

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane będą w trzech modułach:

Moduł I - Usługi opieki wytchnieniowej realizowane w miejscu zamieszkania osoby korzystającej;

Moduł II - Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w mieszkaniu chronionym w formie pobytów 7 lub 14 dniowych, jako rozszerzenie usług opiekuńczych;

Moduł III - Usługi opieki wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać wsparcie?

Od 30 września 2019 r. możesz złożyć wniosek do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej.

Nabór wniosków na usługi w ramach Modułu II trwa od 16 października 2019 r. do 31 października 2019 r.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 będzie realizowany do końca 2019 r.

Więcej informacji: www.politykaspoleczna.um.warszawa.pl, na stronach internetowych miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic.

 

Wniosek o usługi opieki wytchnieniowej

Regulamin pobytu w mieszkaniu chronionym z załącznikiem

Regulamin dla odbiorców usług