Poszukujemy pracowników

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku:

Pracownik socjalny

Zobacz ogłoszenia w zakładce "Rekrutacja"

Przeciwdziałanie przemocy

Uprzejmie informujemy, iż na stronie Miasta:

http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/przeciwdzialanie-przemocy/gdzie-znalezc-pomoc

zamieszczone są informacje o ofercie pomocowej i jej dostępności podczas epidemii z zakresu: - oferty programów kierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie realizowanych na terenie m.st. Warszawy w 2020 r. - wykazu miejsc, w których w przypadku wystąpienia przemocy w rodzinie można uzyskać pomoc na terenie m.st. Warszawy w 2020 r.  

Jednocześnie informujemy, że powyższe dane udostępnione są również na miejskiej stronie: http://www.um.warszawa.pl/antyprzemocowa/, na której w łatwy sposób na mapkach można znaleźć aktualne informacje o funkcjonowaniu instytucji pomocowych przeciwdziałających przemocy w rodzinie na terenie m.st. Warszawy, strona ta zawiera informacje skierowane do osób doświadczających przemocy w rodzinie, świadków przemocy oraz do osób stosujących przemoc.

 

Jak zapobiegać zakażeniu?

W związku z trwającą kampanią edukacyjną przygotowaną przez Ministerstwo Zdrowia dot. koronawirusa zachęcamy do zapoznania się materiałami informacyjnymi jak zapobiegać zakażeniu?

Animacja: https://we.tl/t-EXbKJQPrk2; https://we.tl/t-f19YcyDA93

Strona - www.gov.pl/koronawirus;

YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=bO2swTJBj0s;

Facebook: https://www.facebook.com/135889759813803/posts/2704209899648430/;

Twitter: https://twitter.com/MZ_GOV_PL/status/1233015869913128961?s=19