Zasiłki i stypendia szkolne

Informujemy, że ulega zmianom tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego:

● Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego kieruje się do ośrodka pomocy społecznej w dzielnicy m.st. Warszawy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia szkoły.

● Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przyznawane są na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez dyrektora ośrodka pomocy społecznej.

● Realizacja przyznanych świadczeń socjalnych następuje też za pośrednictwem ośrodka.

Podstawa prawna: Uchwała nr XXXIV/1033/2020 z 30-07-2020, zmieniająca uchwałę Nr XLIX/1309/2005 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 kwietnia 2005  w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta stołecznego Warszawy.

 WNIOSKI (wraz instrukcjami i klauzulami RODO) do pobrania:

WNIOSEK o STYPENDIUM SZKOLNE

WNIOSEK o ZASIŁEK SZKOLNY

Przyjmowanie wniosków odbywa się w dwóch filiach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ w godzinach od 8:30 do 15:30.

Filia nr I ul. Groszkowskiego 5, tel. 22 518 59 03 lub 22 518 59 00 - obejmuje rejon Starej Pragi oraz Pragi II;
Filia nr II ul. Brechta 15, tel.: 22 518 91 23, lub 22 518 91 20 - obejmuje rejon Szmulek, część Starej Pragi.

Katalog wydatków możliwych do finansowania w ramach stypendiów i zasiłków szkolnych:

1. Zakup podręczników, które nie są udostępnianie nieodpłatnie przez szkołę, lektur, encyklopedii, innych    książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego;

2. Zakup komputerów stacjonarnych, laptopów lub tabletów;

3. Zakup biletów miesięcznych lub kwartalnych uprawniających do korzystania z komunikacji miejskiej;

4. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.

Termin składania wniosków – do 15 września 2020 roku.

 

Prosimy o zachowanie wymaganego dystansu w kontakcie z pracownikami jak również zakrywanie nosa, ust oraz dezynfekcję rok przy wejściu do ośrodka.

Plakat "Warszawa wspiera uczniów" 

Informacja dot. kontaktów klient-pracownik ośrodka

Informujemy, że Grupy Robocze Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie wznowiły działalność. Grupy prowadzone są z zachowaniem środków bezpieczeństwa i higieny. Grono prowadzących zostało zmniejszone do minimium.


Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ informuje mieszkańców i klientów, że w związku z aktualnym zagrożeniem epidemiologicznym nadal obowiązuje ograniczenie kontaktów bezpośrednio na lini klient-pracownik.

Preferowaną formą porozumiewania się i współpracy jest kontakt telefoniczny, elektroniczny w szczególnych przypadkach bezpośredni ale z zachowaniem wszelkich form ostrożności i higieny.

Jak zapobiegać zakażeniu?

W związku z trwającą kampanią edukacyjną przygotowaną przez Ministerstwo Zdrowia dot. koronawirusa zachęcamy do zapoznania się materiałami informacyjnymi jak zapobiegać zakażeniu?

Animacja: https://we.tl/t-EXbKJQPrk2; https://we.tl/t-f19YcyDA93

Strona - www.gov.pl/koronawirus;

YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=bO2swTJBj0s;

Facebook: https://www.facebook.com/135889759813803/posts/2704209899648430/;

Twitter: https://twitter.com/MZ_GOV_PL/status/1233015869913128961?s=19

Informacja dla Seniorów Głownego Inspektora Sanitarnego

Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową.
Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych  i poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

Często myj ręce
Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe
Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają domownicy powinny być starannie dezynfekowane.

Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków
Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.

Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy
Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu
Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie pij ok. 2 litry płynów (najlepiej wodę). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie
 Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych GIS i MZ. Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem.

informacje szczegółowe:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-seniorow/