Wolontariat

Kilka wspomnień ze spotkania uczniów - wolontariuszy 

z Technikum Geodezyjnego z seniorami z Domu Dziennego Pobytu 

wielkanoc 2

WSPÓLNE KOLĘDOWANIE 2015

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Północ przy współpracy z Północno - Praskim Centrum Wolontariatu zorganizował w czasie Świąt Bożego Narodzenia wspólne kolędowanie, jasełka, rozmowy z uczniami Technikum Geodezyjnego przy ul. Szanajcy z praskimi Seniorami. Były to niezapomniane chwile.


KIERMASZ UŻYWANEJ ODZIEŻY I PRZEDMIOTÓW

 

W dniu 22 listopada 2014 roku odbył się już kolejny kiermasz odzieży używanej

i przedmiotów użytkowych organizowany przez Fundację Praw Dziecka

i Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga Północ.

 

110 rodzin (ponad 250 osób) z Dzielnicy Praga Północ skorzystało z tej formy pomocy rzeczowej .

 

Dziękujemy Fundacji Praw Dziecka za dotychczasową

współpracę i zaangażowanie w organizowaniu wsparcia

dla rodzin oraz osób w trudnej sytuacji materialnej 

"Rynek pracy czeka na Ciebie"

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Rynek pracy czeka
Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby, które dotychczas
nie brały udziału w żadnej z form aktywizacji ww. projektu.

W ramach projektu proponujemy:

1.Szkolenia grupowe z zakresu:

  • Opiekun osób starszych wraz z pomocą przedmedyczną,
  • Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną.
  • Prawo jazdy kat. D wraz z kwalifikacją wstępną,
  • Księgowość.

2.Szkolenia w trybie indywidualnym.

Informacje dotyczące terminów i zapisów udzielane są
przez pośredników pracy w Centrum Aktywizacji Zawodowej przy ul. Ciołka 10a oraz przy ul. Grochowskiej 171b.

3.Środki przyznawane jednorazowe na podjęcie działalności gospodarczej.

Informacje dostępne na stronie www.up.warszawa.pl

4.Staże

Informacje udzielane są przez pośredników pracy w Centrum Aktywizacji Zawodowej
przy ul. Ciołka 10a oraz przy ul. Grochowskiej 171B

5.Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

Informacje dostępne na stronie www.up.warszawa.pl