Czwarty Czerwcowy Piknik na Brzeskiej 2016

Czerwcowy Piknik przy ul. Brzeskiej 4 w Dzielnicy Praga-Północ to cykliczna impreza plenerowa dla seniorów, organizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ.

Serdeczne podziękowania kierujemy do: Zarządu Gospodarowania Nieruchomościami, Zarządu Praskich Terenów Publicznych, Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”, które wypożyczyło namioty, grill i wyznaczyło do pomocy dwóch wolontariuszy, wolontariuszy z Technikum Geodezyjno-Drogowego im. Stanisława Kluźniaka, którzy od pierwszego pikniku wspierają nasze działania i udzielają nam pomocy przy organizacji.

Do udziału w pikniku zostali zaproszeni seniorzy uczestniczący w programach lub korzystających z pomocy lokalnych instytucji organizacji, działających na rzecz tej grupy odbiorców, m.in. Dom Dziennego Pobytu, Dom Kultury. Piknik odbył się 22 czerwca w godzinach 12:00-16:00.

Ideą Czerwcowego Pikniku i jego kolejnych edycji jest zachęcenie osób starszych do aktywnego korzystania z szerokiej oferty działań, realizowanych w Domu Dziennego Pobytu, Klubie „Złotego Wieku” oraz u innych, lokalnych partnerów. „Czerwcowy Piknik na Brzeskiej” jest okazją do przedstawienia sposobów rozwoju pasji i zainteresowań oraz zaprezentowania dotychczasowych osiągnięć.

Podczas Czwartego Czerwcowego Pikniku nowy program artystyczny, zaprezentował zespół DDP „Cała Praga Śpiewa” oraz kabaret OldBoye z Brzeskiej. Na życzenie publiczności zespół muzyczny przedstawił wiązankę znanych i lubianych praskich szlagierów.

Uczestnicy Pikniku mogli obejrzeć wystawę dotychczasowych dokonań artystycznych seniorów z Domu Dziennego Pobytu. Na zakończenie imprezy korzystali z poczęstunku (uroczystego grilla).

W czwartej edycji Pikniku na Brzeskiej wzięło udział ok. 150 osób.

P1  M   P2  M

P3 M   P4  M