Konferencja OPS Praga - Północ 11 czerwca 2015 roku

W dniu 11 czerwca 2015 roku w Urzędzie Dzielnicy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15, pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Praga - Północ odbyła się konferencja zorganizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej pt.: „Ośrodek Pomocy Społecznej wobec społecznych problemów Dzielnicy”.

 

Głównym przesłaniem konferencji było zaprezentowanie, od strony praktyków wszechstronności i interdyscyplinarności pracy socjalnej realizowanej na rzecz mieszkańców ze szczególnym podkreśleniem wymagań i roli w pomocy społecznej pracownika socjalnego oraz specjalisty.

 

Konferencja była okazją aby przełamać stereotypowe spojrzenie na pomoc społeczną      i po raz pierwszy przedstawić zawód pracownika socjalnego w kontekście jego roli „społecznego pomagacza” oraz zaprezentować uczestnikom wszystkie zadania, które realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy.      

 

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele Wydziałów Urzędu Dzielnicy, przedstawiciele służb działających lokalnie, w tym: Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego, Straży Miejskiej, Policji, przedstawiciele Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej, Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, a także lokalnych organizacji pozarządowych.

 

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Jej uczestnicy chwalili zarówno sam pomysł jak i proste, ciekawe zaprezentowanie pracy Ośrodka oraz charakterystyki osób wykonujących zadania pomocy społecznej.

Dyrektor ośrodka Wojciech Gajewski pragnie wyrazić swoją wdzięczność wszystkim pracownikom, którzy brali udział w przygotowaniu konferencji, a w szczególności: Karolinie Busk, Jarosławowi Turek, Iwonie Krawczyk, Agnieszce Królikowskiej,  Annie Sikora, Działu Pomocy Specjalistycznej, oraz Kierowniczce Domu Dziennego Pobytu Mariannie Majchrzak.

konferencja 1

 

            Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją (załącznik)

 

Czytaj więcej: Konferencja OPS Praga - Północ 11 czerwca 2015 roku

RENOWACJA OGRODU

Od kilku lat poszukiwaliśmy sponsora, który podjąłby się renowacji ogrodu należącego do Domu Samotnej Matki i Dziecka. Aż w końcu na nasze monity odpowiedziała firma AON, która wygrała w swojej firmie projekt i podjęła się temu zadaniu. Wstępnie przyjechały dwie osoby z tej firmy, odbyło się mierzenie, wyliczanie trawy oraz kosztów.

 

Dnia 11.06.2015 r. o godzinie 7.30 stawiła się ekipa z firmy AON i wspólnie rozpoczęliśmy prace w ogrodzie. Wszyscy uczciwie pracowaliśmy, a po pięciu godzinach posililiśmy się grillem i wróciliśmy do dalszego układania trawy.

 

Po dziesięciu godzinach ciężkiej pracy spotkaliśmy się wszyscy przy skalniaku, by przystąpić do wspólnego zdjęcia.

 

Składamy serdeczne podziękowania pracownikom firmy AON

za włożony trud i pracę na rzecz Domu Samotnej Matki i Dziecka.

 

Pracowaliśmy rzetelnie cały dzień, efekty tej pracy przedstawiają zdjęcia 

 

ogrd 1

 

 

WOLONTARIUSZE OPS Praga - Północ

Seniorzy z Domu Dziennego Pobytu oraz Klubu "Złotego Wieku"

dziękują uczniom /wolontariuszom/

z Technikum Geodezyjnego za liczne spotkania w 2014 i 2015.

Koordynatorzy Wolontariatu OPS Praga - Północ :)


"Rynek pracy czeka na Ciebie"

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Rynek pracy czeka
Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby, które dotychczas
nie brały udziału w żadnej z form aktywizacji ww. projektu.

W ramach projektu proponujemy:

1.Szkolenia grupowe z zakresu:

  • Opiekun osób starszych wraz z pomocą przedmedyczną,
  • Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną.
  • Prawo jazdy kat. D wraz z kwalifikacją wstępną,
  • Księgowość.

2.Szkolenia w trybie indywidualnym.

Informacje dotyczące terminów i zapisów udzielane są
przez pośredników pracy w Centrum Aktywizacji Zawodowej przy ul. Ciołka 10a oraz przy ul. Grochowskiej 171b.

3.Środki przyznawane jednorazowe na podjęcie działalności gospodarczej.

Informacje dostępne na stronie www.up.warszawa.pl

4.Staże

Informacje udzielane są przez pośredników pracy w Centrum Aktywizacji Zawodowej
przy ul. Ciołka 10a oraz przy ul. Grochowskiej 171B

5.Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

Informacje dostępne na stronie www.up.warszawa.pl