Postępowanie Nr: 1/EFS/2012 - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Nazwa Przetargu: „Nabór personelu do realizacji Projektu „Z rodziną mogę więcej” realizowanego w ramach PO KL 2007-2013, podziałanie 7.1.1.: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” z podziałem na 5 części.


 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Rozstrzygnięcie www.pdf)Treść ogłoszenia[Treść ogłoszenia]1436 Kb