WOLONTARIUSZE OPS Praga - Północ

Dyrekcja OPS Praga - Północ oraz Koordynatorzy wolontariatu dziękują uczniom Technikum Geodezyjnego za liczne spotkania z seniorami Domu Dziennego Pobytu oraz Klubu "Złotego Wieku"