Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (OPS/ZP/2/2021)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nazwa zadania: Przygotowanie i wydanie oraz dostarczenie gorących posiłków dla podopiecznych OPS w 2022 roku
Numer sprawy:     OPS/ZP/2/2021

 

Ośrodek Pomocy Społecznej przesyła dokumenty oraz adres do kolejnego postepowania które opublikowaliśmy na mini portalu. Dokumenty będą również na naszej stronie internetowej w zakładce zamówienia publiczne. Przypominamy iż postepowanie będzie prowadzone za pomocą miniportalu zgodnie z nowa ustawa Pzp.

 

Identyfikator postępowania:
f495499a-e6a9-4e50-ba9c-5d59aeacafae 

 

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny:

ocds-148610-da915d71-4615-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

 

Adres strony WWW postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f495499a-e6a9-4e50-ba9c-5d59aeacafae