Ogłoszenie o naborze kandydata na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej

 

OGŁOSZENIE O POSZUKIWANIU KANDYDATA
na kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy poszukuje kandydata na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.

Kuratorem może zostać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystająca w pełni z praw publicznych. Kandydat powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią, dobrym stanem zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu oraz nie może być karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

Ustanowienie kuratora następuje postanowieniem sądu.

Do obowiązków kuratora w szczególności należy opieka nad mieniem i sprawami życiowymi osoby ubezwłasnowolnionej.

Osoby zainteresowane swoje kandydatury mogą zgłaszać osobiście lub za pośrednictwem poczty do Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy ul. Karola Szymanowskiego 6 lok.61, 03-477 Warszawa.

 

 

Zainteresowani podają następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania i telefon kontaktowy.

 

Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie (dostępne do pobrania w załączniku do ogłoszenia).

Prośbę o wskazanie kuratora do tut. OPS skierował Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie, V Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Terespolska 15a.

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Oswiadczenie_k.doc)Oswiadczenie_k.doc[ ]28 Kb
Pobierz plik (Oswiadczenie_k.pdf)Oswiadczenie_k.pdf[ ]45 Kb