Placówki prowadzone przez OPS

Część swoich zadań Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje poprzez własne placówki, czyli Ośrodki Wsparcia:

  • Dom Samotnej Matki i Dziecka tel. 22 619-32-65, w którym przebywają matki z dziećmi - ofiary przemocy w rodzinie.
  • Dom Dziennego Pobytu ul. Brzeska 4, tel. 22 619-55-09, który świadczy całodzienną opiekę wraz z posiłkiem, działalnością kulturalną i rehabilitacyjną dla osób starszych.
  • Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi także: Klub „Złotego Wieku” ul. Jagiellońska 56, tel. 22 818-64-02 czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10°°- 18°°, oferuje różne formy zagospodarowania czasu wolnego dla seniorów. Prowadzi działalność kulturalną.