Usługi

Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje również pomoc w formie usług gospodarczych i opiekuńczych dla osób, wymagających pomocy. Z usług mogą korzystać także osoby, które nie są klientami Ośrodka. Odpłatność za usługi jest zależna od dochodu osoby zgłoszonej do opieki. Koordynator usług opiekuńczych, ul. Groszkowskiego 5 tel: 22 619-22-69