Dział Pomocy Specjalistycznej

Porad specjalistycznych udzielają w obu Filiach specjaliści Działu Pomocy Specjalistycznej:

  • Ds. osób bezrobotnych
  • Ds. poradnictwa prawnego i psychologicznego

Porad specjalistycznych udzielają także specjaliści z Działu Pomocy Specjalistycznej przy ul. Szymanowskiego 6/61

  • Ds. współpracy ze środowiskiem lokalnym
  • Ds. dzieci i młodzieży
  • Ds. rodziny i przemocy
  • Ds. osób niepełnosprawnych

Rodzina, która znalazła się w trudnej sytuacji, potrzebuje pomocy, może skorzystać z porad w ramach Zespołu ds. asysty rodzinnej. Proponujemy: poradnictwo rodzinne, konsultacje pedagogiczne i psychologiczne, wsparcie asystenta rodziny.

Koordynatorem zespołu jest Ewa Gronkiewicz, tel.: 22 511 24 13