Dział Pomocy Specjalistycznej

Porad specjalistycznych udzielają w obu Filiach specjaliści Działu Pomocy Specjalistycznej:

  • Ds. osób bezrobotnych
  • Ds. poradnictwa prawnego i psychologicznego

Porad specjalistycznych udzielają także specjaliści z Działu Pomocy Specjalistycznej przy ul. Szymanowskiego 6/61

  • Ds. współpracy ze środowiskiem lokalnym
  • Ds. dzieci i młodzieży
  • Ds. rodziny i przemocy
  • Ds. osób niepełnosprawnych

Rodzina, która znalazła się w trudnej sytuacji, potrzebuje pomocy, może skorzystać z porad w ramach Zespołu ds. asysty rodzinnej. Proponujemy: poradnictwo rodzinne, konsultacje pedagogiczne i psychologiczne, wsparcie asystenta rodziny.

Koordynatorem zespołu jest Ewa Gronkiewicz, tel.: 22 511 24 13  

Usługi

Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje również pomoc w formie usług gospodarczych i opiekuńczych dla osób, wymagających pomocy. Z usług mogą korzystać także osoby, które nie są klientami Ośrodka. Odpłatność za usługi jest zależna od dochodu osoby zgłoszonej do opieki. Koordynator usług opiekuńczych, ul. Groszkowskiego 5 tel: 22 619-22-69

Wolontariat

Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi Program Wolontariatu. Celem realizowanego projektu jest kojarzenie osób, które chcą świadczyć bezpłatną pomoc z odbiorcami tej pomocy.

Koordynatorzy programu:

  • Filia Nr 1 - pracownik socjalny – Marcin Semeniuk, tel: 22 518-59-13
  • Filia Nr 2 - pracownik socjalny – Iwona Krawczyk, tel: 22 518-91-35