Ważne informacje. Pomoc dla uchodźców.

 

   

                                                                                                                                
                                                                                                                                

 

Informacje dla obywateli Ukrainy

Jeśli pochodzisz z Ukrainy i potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami.

 

Pod poniższymi numerami telefonów uzyskasz niezbędne informacje:

Infolinia Urzędu ds. Cudzoziemców w sprawach dotyczących
obywateli Ukrainy tel. +48 47 721 75 75.

Specjalna całodobowa infolinia dla obywateli oraz posiadaczy
Karty Polaka przebywających na Ukrainie uruchomiona przez
Ministerstwo Spraw Zagranicznych: tel. +48 22 523 88 80

Infolinia Wojewody Mazowieckiego tel. 987

                                                                                                                                 
                                                                                                                                

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПУНКТ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

Інформації для громадян України глядаючих схоронення і помочі на території міста Варшави.

Якщо Ти приїхав/приїхала з України - сконтактуйся з нами.
Під номерами телефонів внизу Ти знайдеш необхідні інформацiї:

Інфолінія Уряду до справ Іноземців у справах зв`язаних
з громадянами України: +48 47 721 75 75

Спеціальна, цілодобова інфолінія для громадян Польщі та
власників Карти Поляка перебиваючих в Україні урухомлена
через Міністерство Закордонних +Справ: +48 22 523 88 80

Інфолінія Mазовецького Воєводи: номер 987