Допомога людям з обмеженими можливостями


   
                                                                                                                             
                                                                                                                                

 

Відділ допомоги людям з обмеженими можливостями проводить ряд заходів щодо підтримки людей з обмеженими можливостями, зокрема Співпраця з неурядовими організаціями, організаціями, зазначеними в ст. 3 роз. 3 Закону від 24 квітня 2003 року «Про суспільно-корисну діяльність та волонтерську роботу», за допомогою доручення завдань, спрямованих на підтримку людей з обмеженими можливостями, в тому числі шляхом створення центрів підтримки, клубів, притулків, а також соціальної та / або професійної діяльності.

 

Співпраця з Варшавським центром допомоги сім'ям (Варшавський центр допомоги інвалідам(відкрити в новому вікні)) для підтримки людей з обмеженими можливостями, в т.ч. в області співфінансування семінарів з трудотерапії і співфінансування інвалідів в сфері соціальної та професійної реабілітації за рахунок коштів державного фонду реабілітації інвалідів.

 

Реалізація соціальних проектів, в тому числі інноваційних, що фінансуються, зокрема, з європейських фондів, і співпраця з іншими суб'єктами в рамках партнерства, укладеного на підставі ст. 28а Закону від 6 грудня 2006 року «Про засади політики розвитку».

 


 


https://ua.um.warszawa.pl/-/dopomoha-liudziam-z-obmezenymy-mozlywostiamy