Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (OPS/ZP/1/2022)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Nazwa zadania: Przygotowanie i wydanie oraz dostarczenie gorących posiłków dla podopiecznych OPS w 2023
Numer sprawy:     OPS/ZP/1/2022

 

Ośrodek Pomocy Społecznej przesyła dokumenty oraz adres do kolejnego postepowania, które opublikowaliśmy na mini portalu. Dokumenty będą również na naszej stronie internetowej w zakładce zamówienia publiczne. Przypominamy iż postepowanie będzie prowadzone za pomocą miniportalu zgodnie z nowa ustawa Pzp.

 

Identyfikator postępowania:
90b4933c-9195-49b1-bf40-fc1b1e5fabfd 

 

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny:

ocds-148610-712ff6c2-6740-11ed-abdb-a69c1593877c 

 

Adres strony WWW postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/90b4933c-9195-49b1-bf40-fc1b1e5fabfd