Fundacja Compassio

Fundacja Compassio na mocy umowy zawartej z Ministerstwem Sprawiedliwości prowadzi w województwie mazowieckim Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Lokalne Punkty Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, w których kompleksową pomoc mogą uzyskać osoby pokrzywdzone przestępstwem, świadkowie przestępstw oraz osoby im najbliższe. Pomoc ta jest finansowana z Funduszu Sprawiedliwości.

Zobacz ulotkę

Walentynki 2023 w Domu Dziennego Pobytu

Popularne u nas od lat 90 tych XX w. Walentynki przeniknęły również do środowiska seniorów i są okazją do towarzyskich spotkań, wymiany uprzejmości i zabawy. Tak też było w tym roku w naszej placówce na ul. Brzeskiej. Spragnieni tanecznych spotkań, po długiej przerwie, seniorzy Domu Dziennego Pobytu świętowali Walentynki w karnawałowych rytmach. Dwie godziny "tanecznego szaleństwa" napełniły wszystkich pozytywną energią, która pozwoli przetrwać długi okres Wielkiego Postu. Przed nami tylko tłusty czwartek!

walentynki 2023

Informatyk

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

młodszy informatyk / informatyk / starszy informatyk w Dziale Administracyjno-Gospodarczym

Treść ogłoszenia i oświadczenia.

 


 

Zakończono procedurę naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko.

Szczegóły dostępne w załączniku.

Opieka wytchnieniowa - edycja 2022

Miasto Stołeczne Warszawa realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Program realizowany jest w dwóch modułach - opieki wytchnieniowej dziennej (Moduł I) oraz opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego (Moduł II).

Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022, jest finansowany ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy

 

Więcej informacji