Pomoc finansowa dla rodzin wielodzietnych na pokrycie bieżących kosztów utrzymania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o zarządzeniu nr 397/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wytycznych dotyczących sposobu postępowania o przyznanie zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego wobec rodzin wielodzietnych.

Tekst ww. zarządzenia dostępny jest na stronie BIP:

https://bip.warszawa.pl/menu_przedmiotowe/zarzadzenia_uchwaly/Zarzadzenia/Prezydent_m__st__Warszawy/default.htm?TypAktu=1&Organ=2&Rok=2021&Miesiac=3

 

UZASADNIENIE

projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawyw sprawie wytycznych dotyczących sposobu postępowania o przyznanie zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego wobec rodzin wielodzietnych

  1. Podstawowe informacje o zarządzeniu
  1. Projekt zarządzenia dotyczy obszarów: Pomoc społeczna.
  2. Cel wprowadzenia zarządzenia: Ujednolicenie zasad przyznawania zasiłku celowego                                    z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego dla rodzin wielodzietnych, w związku z wejściem w życie uchwały Rady m.st. Warszawy nr XXXVIII/1202/2020 z dnia 15 października 2020 r.
  3. Zakres przedmiotowy zarządzenia –­ najważniejsze postanowienia: Ustalenie wytycznych dla ośrodków pomocy społecznej m.st. Warszawy do postępowania w sprawie ustalenia uprawnień do zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie  bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego dla rodzin wielodzietnych
  1. Komórka odpowiedzialna za realizację: Ośrodki pomocy społecznej m.st. Warszawy

II. Dodatkowe informacje

  1. Przedstawienie dotychczasowego stanu w zakresie objętym zarządzeniem:

1) faktycznego;

W sytuacji rosnących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego i zagrożenia z tego powodu zubożeniem mieszkańców, brak wsparcia może powodować, że rodziny o niskich dochodach nie będą systematycznie lub wcale regulować opłat związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego. Wsparcia wymagają przede wszystkim rodziny wielodzietne,  które od 1 kwietnia 2021 r. będą ponosiły zwiększone koszty odbioru odpadów komunalnych w związku ze zmianą sposobu naliczania opłat.

2) prawnego

Pomoc w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego wobec rodzin wielodzietnych udzielana będzie mieszkańcom Warszawy w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) oraz uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXXVIII/1202/2020 z dnia 15 października 2020 r. w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie wielodzietnej uprawniającego do zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 poz. 10649).

 

 

Spotkania międzypokoleniowe

Pod koniec stycznia w Klubie „Złotego Wieku” miały miejsce dwa spotkania międzypokoleniowe. Pierwsze z nich połączone zostało ze świętem Dnia Babci i Dziadka. Najmłodsze dzieci z Przedszkola Nr 173 zaprezentowały utwory muzyczne i wiersze przygotowane specjalnie na tę okazję oraz wręczyły seniorom samodzielnie przygotowane kwiaty. Następnie seniorzy wraz z maluchami w radosnej atmosferze wspólnie ozdabiali pierniki, tworząc na nich najróżniejsze wzory.

Kolejną grupą, którą gościliśmy w Klubie, były dzieci i młodzież z Czeczeni. Seniorzy specjalnie na tę okazję przygotowali i zaprezentowali kilka legend o Warszawie, aby w ten sposób zapoznać naszych gości z miastem, w którym obecnie przebywają. Nie zabrakło Legendy o Warsie i Sawie oraz Złotej Kaczce. Spotkaniu towarzyszyły także konkursy, wspólne rysowanie, śpiew i taniec. W ostatniej części spotkania seniorzy zostali zaproszeni do zagrania w filmie o Bazyliszku, na co chętnie przystali. Efekt występu seniorów przed kamerą już niebawem będzie można zobaczyć w Klubie po zmonotowaniu całości filmu.

Wycieczka seniorów do Cerkwi Bazylianów

Dnia 22 stycznia seniorzy z Klubu Złotego Wieku udali się na wycieczkę do Cerkwi Bazylianów, która mieści się przy ul. Miodowej 16. W kościele zwiedzający zostali przywitani przez księdza unickiego, który opowiedział im historię kościoła oraz oprowadził po nim. Dodatkowo seniorzy mogli zobaczyć szaty liturgiczne, które zakłada się na poszczególne uroczystości kościelne. Spotkanie zostało zorganizowane dzięki współpracy Klubu ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej.

1  M