Szukamy pracowników

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

ogłasza rekrutację kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi

 
Pracownik socjalny

 

Treść ogłoszenia i oświadczenia

 

Dom Dziennego Pobytu - dzieje się!

 

W ramach wspierania projektów varsavianistycznych podopieczni Domu Dziennego Pobytu zaplanowali dla siebie następujące zajęcia edukacyjno - kulturalne oraz spotkania integracyjne:

- Teatr Kamienica - udział w koncercie integracyjnym zespołu pieśni i tańca Mazowiacy pt. „List do św. Mikołaja” w dn. 13/01/22

- Mazowiecki Teatr Muzyczny im. J. Kiepury na spektakl pt. „Jak się kochamy w domu”. w dn. 4/02/22

- Muzeum Pragi - zwiedzanie podczas którego można było zobaczyć pamiątki i archiwalne fotografie Pragi, makietę z XVIII w., a także poznać historię Pragi. w dn. 16/02/22

- Muzeum Narodowe - w ramach projektu „Moc Sztuki” wraz z seniorami odbyliśmy 2

interaktywne spotkania zachęcające do osobistego kontaktu ze sztuką oraz do dzielenia się własnymi myślami, opiniami i refleksjami.

W trakcie warsztatu „Warszawa miasto historii” w dn. 15/03/22 mogliśmy zobaczyć królewskie rezydencje, poznać historię państwa, narodu i mieszkańców stolicy z perspektywy takich artystów jak Canaletto, Zaleski czy Kasprzycki.

- Na kolejnych warsztatach „Ogród sztuki” w dn. 13/04/22 mogliśmy zrelaksować się i obcować z przyrodą poprzez przyglądanie się ogrodom, parkom i kwiatom, które zostały namalowane przez takich artystów jak Mehoffer, Podkowiński czy Pankiewicz.

- Zamek Królewski - zwiedziliśmy z wykorzystaniem audioprzewodnika apartamenty Wielki i Królewski oraz Galerię Arcydzieł Zamku Królewskiego w Warszawie. w dn. 4/05/22

    maj  kopia

marzec  kopia

 

Św. Mikołaj dla Seniora 2021

 

Seniorzy z Domu Dziennego Pobytu i Klubu Złotego Wieku, w tym roku po raz drugi mogli napisać listy do Świętego Mikołaja, w ramach inicjatywy „Święty Mikołaj dla Seniora”.
Seniorzy przygotowali listy ze swoimi potrzebami i marzeniami, które przez stronę internetową trafiły do Świętych Mikołajów, czyli ludzi z całej Polski, którzy chcieli spełnić świąteczne marzenia osób starszych. W dniu 10 grudnia w Domu Dziennego Pobytu miał miejsce finał akcji, podczas której prezenty otrzymało 31 seniorów. Wszyscy Mikołajowie zdążyli dostarczyć prezenty na czas. Seniorzy byli bardzo zadowoleni z otrzymanych prezentów, część reagowała wzruszeniem, innym uśmiech nie schodził z twarzy.

W imieniu obdarowanych Seniorów serdecznie dziękujemy wszystkim Świętym Mikołajom, którzy zechcieli przygotować prezenty i życzymy im radosnych Świąt Bożego Narodzenia.

1  M

 

Ogłoszenie o naborze kandydata na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej

 

OGŁOSZENIE O POSZUKIWANIU KANDYDATA
na kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy poszukuje kandydata na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.

Kuratorem może zostać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystająca w pełni z praw publicznych. Kandydat powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią, dobrym stanem zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu oraz nie może być karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

Ustanowienie kuratora następuje postanowieniem sądu.

Do obowiązków kuratora w szczególności należy opieka nad mieniem i sprawami życiowymi osoby ubezwłasnowolnionej.

Osoby zainteresowane swoje kandydatury mogą zgłaszać osobiście lub za pośrednictwem poczty do Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy ul. Karola Szymanowskiego 6 lok.61, 03-477 Warszawa.

 

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze kandydata na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej